از سفارش تا تحویل پروژه

سفارش پروژه

ابتدا شما پروژه خود را در قسمت سفارش ها ثبت میکنید.

بررسی پروژه

در این مرحله پروژه توسط اعضای تیم بررسی و هزینه وزمان لازم برای انجام پروژه تعیین خواهد شد.

توافق طرفین

بعد از دومرحله قبل موارد در اختیار سفارش دهنده قرار خواهد گرفت و درصورت تایید، طرفین به توافق خواهند رسید.

اتمام پروژه

انجام پروژه بعد از توافق در اولین فرصت استارت زده خواهد شد و در موعد تعیین شده تحویل داده خواهد شد.

خدمات

وبسایت

معرفی اعضای اصلی تیم

درباره ما

اطلاعات ارتباطی

آدرس:   ایران-تبریز
شماره تماس:   09916310780
شماره تماس:   09337354858

تیم برنامه نویسی دلفین


تیم ما از تابستان سال 1397 پایه گذاری شد ودر نهایت در پاییز 1398 به طور رسمی آغاز به کار کرد.